Disclaimer

Voorwaarden van Kunstkamer Zuidoost voor het gebruik van de website www.kunstkamerzuidoost.nl, hierna te noemen: de website.

Kunstkamer Zuidoost heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via de website wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen waarvoor Kunstkamer Zuidoost zijn verontschuldigingen aanbiedt.

Kunstkamer Zuidoost geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via de website wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder voorafgaande kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties aan te brengen.
Kunstkamer Zuidoost is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website noch voor enige directe of indirecte schade, hoe ook.
Alleen de bezoeker zelf is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website.

Alle aan Kunstkamer Zuidoost verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van Kunstkamer Zuidoost mag niets van de website worden gekopieerd.